Úvod

Drahý priatelia a milovníci dobrého vína,

V roku 2009 by sme Vám chceli priniesť ešte viac užitočných infromácií o vínach a vinohradníctve. Plánujeme rozšíriť všetky sekcie a mnoho nových by sme ešte chceli pridať. 


Na záver by som chcel povedať ešte veľké vďaka Michalovi Hrčkovi a jeho Obnove.sk za veľkú podporu a odbornú pomoc, bez ktorej by tieto webovky nemohli existovať.


Peter Vereš

web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018