Úvod

Drahý priatelia a milovníci dobrého vína,

V roku 2009 by sme Vám chceli priniesť ešte viac užitočných infromácií o vínach a vinohradníctve. Plánujeme rozšíriť všetky sekcie a mnoho nových by sme ešte chceli pridať. 


Na záver by som chcel povedať ešte veľké vďaka Michalovi Hrčkovi a jeho Obnove.sk za veľkú podporu a odbornú pomoc, bez ktorej by tieto webovky nemohli existovať.


Peter Vereš