Bakchus

Bakchus (aj Baccchus) alebo Dionýzos (Bakchus je rímsky, Dionýzos grécky - je to ten istý ),bol antický boh úrody a vína, ktorého otcom bol Zeus (Dia) a matkou krásna ľudská Semelé (vnučka Area a Afrodity) . Báje mu pripisujú objavenie vínnej révy. Preto pre Grékov bol bohom vína a neviazanosti a predstavoval intuitívnu, spontánnu stránku bytia. Tí, ktorí ho uctievali, sa oddávali divokým výstrelkom, pri ktorých odhadzovali zábrany i svoju obvyklú totožnosť. Tancovali s takmer nadľudským nasadením a pocitom posadnutosti, ako vyznávači, či dokonca dočasne vtelení bohovia. Nakoniec sa úplným vyčerpaním zrútili a zaspali tam, kde im nohy vypovedali poslušnosť. Oslavy Bakchusa a vína /bakchanália/ sa v cisárskom Ríme zmenili na divoké orgie, takže boli zakázané.
web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018