VinohradnĂ­ctvo

poľnohospodárske odvetvie zaoberajuce sa pestovaním viniča hroznorodého.