Bakchus

Bakchus (aj Baccchus) alebo Dion√Ĺzos (Bakchus je r√≠msky, Dion√Ĺzos gr√©cky - je to ten ist√Ĺ ), bol antick√Ĺ boh √ļrody a v√≠na, ktor√©ho otcom bol Zeus (Dia) a matkou kr√°sna ńĺudsk√° Semel√© (vnuńćka Area a Afrodity) . B√°je mu pripisuj√ļ objavenie v√≠nnej r√©vy. Preto pre Gr√©kov bol bohom v√≠na a neviazanosti a predstavoval intuit√≠vnu, spont√°nnu str√°nku bytia. T√≠, ktor√≠ ho uctievali, sa odd√°vali divok√Ĺm v√Ĺstrelkom, pri ktor√Ĺch odhadzovali z√°brany i svoju obvykl√ļ totoŇĺnosŇ•. Tancovali s takmer nadńĺudsk√Ĺm nasaden√≠m a pocitom posadnutosti, ako vyzn√°vańći, ńći dokonca dońćasne vtelen√≠ bohovia. Nakoniec sa √ļpln√Ĺm vyńćerpan√≠m zr√ļtili a zaspali tam, kde im nohy vypovedali posluŇ°nosŇ•. Oslavy Bakchusa a v√≠na /bakchan√°lia/ sa v cis√°rskom R√≠me zmenili na divok√© orgie, takŇĺe boli zak√°zan√©.

web-pre-vas

ISSN 1336-7080

¬© 2004-2020 Michal Hrńćka - harp, Peter VereŇ°, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizovan√©: 06. 01. 2018