Patróni vinárov

Vinári odjakživa uctievali ako svojich patrónov svätcov. V českých a moravských a sloveských krajoch boli a sú uctievanie napríklad svätý Václav, Bartolomej, Vavrinec, Urban či Vincent.

svätý Václav
Svätého Václava uznávali už od dôb Karla IV. Bol jediným, ktorý sám révu vinnou pestoval, sklízel a lisoval. Traduje sa tak od roku 1650, keď sa zniesla pohroma v podobe krupobitia. Ľudia začali hľadať vhodného ochráncu- patróna. Roku 1676 sa uznesením litoměřické obce stal svätý Václav nielenn patrónom, ale i najvyšším perkmistrom.

svätý Urban
Na Morave a západnom Slovensku je patrónom uctievaný pápež svätý Urban, ktorý býva zobrazovaný s hroznom vína. Legenda nám hovorí, že sa ukryl pred prenásledovateli vo vinici a tým si zachránil život.

svätý Jan Evangelista
Patrón svätý Jan Evangelista vypil pohár otráveného vína, ale jed na neho neúčinkoval, a preto sa 29. prosince, na jeho sviatok, svetí víno.

Svätý Jan Krstiteľ
Svätý Jan Krstiteľ sa stal patrónom vinárov zrejme preto, že sa jeho méno v evangéliu sv. Lukáša uvádza v spojitosti s vínom. Anjel predpovedal jeho otcovi Zachariášovi, že jeho syn nikdy nebude víno ani opojnou sikeru.

sv. Bartolomeja
Pretože 24. augusta, na sviatok apoštola sv. Bartolomeja, začínalo na väčšine miest vinobraní, zvolili si jej za svojho patróna. Sv. Bartolomej býva zobrazovaný s nožom, ktorý je podobný vinarskému nožu.

web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018