Pôvod révy

Nie je možné presne určit vek vínnej révy, ale určite je staršia ako ľudstvo.Našli sa stopy po nej na brehoch Kaspického mora, v Grónsku, v Severnej Amerike, v Malej Ázii. Šlo o divoko rastúcu révu.

Vedci sa domnievajú, že VITIS VINIFERA, to znamená vinič hroznorodý pochádza z údolia riek Eufrat a Tigris kde sa už pred tisíckami rokov vyrábalo hroznové víno. Trvalo veľmi dlho kým sa vinič rozšíril po celom svete. Egyptológovia dokonca objavili v hrobkách faraónov semená viniča hroznorodého a z chrámových vyobrazení zisťujú, že už pred viac ako 3500 rokmi pred našim letopočtom pestovali Egypťania kultúrne vinnú révu a vyrábali z jej hrozien vzácny nápoj, ktorý smeli piť len členovia faraónskych dinastií.

Gréci pestovali a starali sa o vinič podobne ako Egypťania.Víno si citili ako "dar bohov".
Pili ho malo a riedili ho vodou. Len na koniec jedla si nechali naliat niekolko pohárov čistého vína.Treba spomenúť, že už tam začalo remeslo degustátora. Gréci totiž porovnávali vodu z roznych prameňov.

Rimanom tiež patrí velká chvála.Pri rozširovaní rimanskej ríše sa zároveň rozširovala aj vínna réva po celej európe. Práve im vďačíme za vinice v povodiach Dunaja a Rýnu.Len na tých najvhodnejších miestach zakladali svoje vinohrady. Pri svojich dobivačných cestách zakladali vinohrady aj v Gálii, na Pyrenejskom ostrove, v severnej Afrike na uzemí dnešného Maroka, v Alžírsku a Tunisku.

Na Slovensku sa vďaka rimanom pestovali ušlachtile sorty viniča. Slovania pri príchode na naše územie tak objavili už rodiace viniče.V roku 892 kráľ Svätopluk zaslal priesady viniča do Prahy vojvodovi Bořivojovi a Ľudmile. Táto ich nechala vysadiť v okolí mělníka. Tieto vinice dodnes existujú.Vpádom Tatárov bola väčšia časť viničov pod Malými Karpatmi zničená.Aby sa znovu pozviechali zničený vinohradníci uhorský kráľ Ondrej III. dal Bratislave velké privilégiá, v ktorých spomína už existujúce vinice na podporu zakladania nových víníc oslobodzuje ich majiteľov od platenia daní kráľovi a necháva ich mestu.
web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018