Členenie vín

Stolové víno
Akostné víno
Výberové víno s prívlastkom
Tokajské víno
Upravované víno
Víno na priemyselné spravocanie

Stolové víno:
Stolové víno može byť označené "slovenské", ak je vyrobené z domáceho hrozna. Neoznačuje sa odroda a názov vinohradníckej oblasti, rajónu alebo obce. Vyrába sa z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 13kg na 100 l muštu. Na úpravu muštu možno pridať cukor až 4,25 kg na 100 l muštu. Obsah alkoholu je v rozpätí od 8,5 % do 15,0 % obj.

Akostné víno:
Vyrába sa z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 16kg na 100 l muštu. Členíme na:
a) Odrodové víno s prímesou iných odrod do 15 % s označením ročníka,odrody oblasti alebo rajónu.
b) Značkové víno vyrobené podľa receptúry výrobcu so stálou kvalitou a charakterom s označením ročníka, oblasti alebo rajóna.
c) Značkové víno zmesové vyrobené podľa receptúry výrobcu z odrodových vín domáceho alebo zahraničného povodu.

Výberové víno s prívlastkom:
Toto víno sa vyrába iba z domáceho hrozna. Označuje sa prívlastkom vinohradnícka oblasť alebo rajón, obec a ročník.
Členíme ho na:
a) Kabinetné - cukornatosť 19 kg na 100 l muštu
b) Neskorý zber - cukornatosť 21 kg na 100 l muštu
c) Výber z hrozna - cukornatosť 22 kg na 100 l muštu s odstránením nevyzretých a chybných bobúľ
d) Bobuľový výber - cukornatosť 25 kg na 100 l muštu z výberu prezretého hrozna
e) Hrozienkový výber - cukornatosť 29 kg na 100 l muštu z prezretých bobúľ (cibéb) hrozna
f) Ľadový zber - cukornatosť 27 kg na 100 l muštu zberané po bode mrazu.

Výberové víno s prívlastkom balené do fliaš sa može uvádzať do obehu iba ak je označené štátnou kontrolnou známkou, ktorú prideľuje kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania a zatriedenia vína. Výberové vína s prívlaskom sa archivujú v kontrolnom ústave za účelom poronávania ich kvality.

Tokajské víno:
Na výrobu tokajského vína platia prísne predpisy. Musia byť splnené tieto podmienky:
a) hrozno musí byť iba z odrod furmint, lipovina, muškát žltý,
b) vinohrad musí byť registrovaný,
c) hrozno musí byť iba zo 7 tokajských obcí,
d) množstvo, cukornatosť a zdravotný stav hrozna musí osvedčiť pracovník kontrolného ústavu v deň zberu,
e) uznávací list vydaný kontrolným ústavom musí obsahovat:
- názov vinohradníckej obce, honu, registračné číslo vinohradu,
- odrodu viniča,
- množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnom stave hrozna.

Tokajsé víno sa člení na:
- tokajské samorodné suché
- tokajské samorodné sladké
- tokajská Lipovina
- tokajský Furmint.

Z tokajského samorodného suchého vyrobeného z hrozna tokajských odrod s obsahom najmenej 12% objemu alkoholu pridaním cibéb sa vyrába VÝBER. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na:
- tokajský výber 2 putňový
- tokajský výber 3 putňový
- tokajský výber 4 putňový
- tokajský výber 5 putňový
- tokajský výber 6 putňový

Upravované víno:
Vyrába sa z muštu alebo z vína druhotným kvasením alebo ich úpravou. Člení sa na:
a) šumivé - vyrobené kvasením v tlakových nádobách s najnižším pretlakom 0,30 MPa,
b) perlivé - vyrobené kvasením v tlakových nádobách s pretlakom 0,1 až 0,29 MPa,
c) sýtené - vyrobené sýtením vína oxidom uhličitým s pretlakom 0,1 až 0,29 MPa,
d) dezertné - vyrobené z vína pridaním cukru alebo zahusteného muštu a vinného destilátu,
e) aromatizované - vyrobené z vína pridaním cukru alebo zahusteného muštu, vinného destilátu a korenia alebo jeho macerátov.

Víno na priemyselné spracovanie:
Vyrába sa z hrozna s cukornatosťou menšou ako 13 kg na 100 l muštu, alebo z vína, ktoré nie je možné uviesť do obehu. (Používa sa napríklad na výrobu octu.)
web-pre-vas

ISSN 1336-7080

© 2004-2020 Michal Hrčka - harp, Peter Vereš, povered by trebars:cms, server Obnova.sk, aktualizované: 06. 01. 2018